Something about me

header ads

Geisha

A 19 years old maiko puts on make-up in Kyoto.
Bộ mặt của một maiko sau khi được trở thành geisha tập sự. Nghe đồn trong năm đầu làm maiko, các em này không được tô son lên môi trên.
(Mainichi)

Post a Comment

0 Comments