Something about me

header ads

Vĩnh biệt một người bạn


24/5/2009. Trên sân bóng đại học Kyoto, một người bạn thân thiết, tốt bụng của chúng ta đã mãi mãi ra đi.

Cầu cho linh hồn của bạn được siêu thoát, an nghỉ nơi thiên đường...
Lá thư dành cho TonTiễn bạn

Mong gia đình Ton sẽ sớm vượt qua mất mát lớn lao này.

Bạn bè đến vĩnh biệt người bạn xấu số trên sân bóng Kyodai đêm 25/5/2009

Post a Comment

0 Comments