Something about me

header ads

Kyoto gần một trăm năm trướcMột cửa hàng đồ nội thất ở Kyoto vào tháng 5 năm 1934. Hãy nhìn chiếc xe ba bánh và xe đẩy, đó là những thứ  thường không có bán trong một cửa hàng nội thất. Đèn đường cổ điển trước cưa hàng là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.

Một điều thú vị là nhiều ghế được trưng bày, thể hiện ảnh hưởng của phương Tây rõ ràng đã thâm nhập sâu vào lối sống của Nhật Bản vào đầu những năm 1930, chỉ khoảng 80 năm sau khi Matthew C. Perry buộc Nhật Bản phải mở cửa ra thế giới vào tháng 7 năm 1853.

Ông được biết đến trong lịch sử vì đã chỉ huy hải đoàn Đông Ấn (East India Squadron) đến buộc Nhật Bản phải mở cửa thông thương với nước ngoài sau hơn 200 năm thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng của Mạc Phủ Tokugawa.

Post a Comment

0 Comments