Something about me

header ads

#5. Cầu phúc đầu năm tại chùa nghìn cổng Fushimi Inari Kyoto

Fushimi-Inari-taisha là đền thờ đứng đầu trong số 3 vạn đền thờ Inari-jinja trên toàn Nhật Bản. Ngôi đền này được xây dựng vào năm 711, rộng khoảng 870.000m2, có trung tâm là núi Inari-yama. Đền thờ Fushimi-Inari-taisha nổi tiếng với đường hầm "Senbon Torii" với rất nhiều cổng Torii màu đỏ son nằm trong khuôn viên.

Hàng năm có rất nhiều người đến đây cầu nguyện làm ăn phát đạt, kinh doanh thuận lợi và để ước nguyện thành sự thật hoặc cảm ơn vì ước nguyện đã đạt thành, họ mang nhiều cổng Torii đặt ở đền. Hiện tại số lượng cổng Torii đã lên tới khoảng 10.000 cái. Vị thần được thờ ở đền Fushimi-Inari-taisha là thần Inari-Daimyojin nổi tiếng linh ứng đối với những lời cầu nguyện về kinh doanh thịnh vượng, mùa màng bội thu.
Ngoài ra, thần Inari-Daimyojin còn phù hộ gia đạo bình an, giao thông an toàn, thăng hoa trong nghệ thuật… nên từ xưa đã được dân chúng rất tín ngưỡng.
Đây là cảnh đếm tiền viếng đầu năm đền Fushimi Inari-taisha ở Kyoto.
Với ước tính khoảng 2,7 triệu người đến thăm, số tiền viếng phải cần tới 8 nhân viên ngân hàng kiểm đếm liên tục trong 5 ngày thì mới có thể hoàn tất.
Theo thống kê thì người ta ước tính một người đi lễ chùa thường trung bình bỏ ra 605¥ (mua bùa, viếng đền....) nên nếu nhân với 2,7 triệu lượt người tới kia thì con số tiền viếng lễ đầu năm ước tính sẽ hơn 16 triệu đô la Mỹ !
Một điều nữa là tại Nhật người ta sẽ không đánh thuế đối với các cơ sở đền chùa tư nhân trong các mục như tiền viếng, bán lá bùa...


Post a Comment

0 Comments