Something about me

header ads

For 15/9

Ngày 15/9/2008 Lehman Brothers nộp đơn xin phá sản, bắt đầu một cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất kể từ năm 1929 (giangle).

Ngày 15/9/2009 Kyoto University chính thức ban hành quy định này đối với các users của trường, Và thêm nữa: All are requested to submit me a document with your signature which shows that you certainly read and understand the following until tomorrow (sensei).

Post a Comment

2 Comments

 1. Quy định của trường Đại học Kyoto University được ban hành rất kịp thời, phản ánh sự nhạy bén của Trường trước những thay đổi mang tính lịch sử và là một minh chứng cho sự lãnh đạo tài tình của Hội đồng Giáo dục. Điểm mấu chốt của quyết định này là:
  "Cá nhân thành lập tổ chức khoa học công nghệ chỉ được hoạt động trong lĩnh vưc thuộc Danh mục ban hành kèm theo quyết định này. Nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Trường thì cần gửi ý kiến đó cho Khoa hoặc bộ phận có thẩm quyền, không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học và công nghệ.”

  Hehe...

  ReplyDelete
 2. Bái phục bái phục!
  Bro comment tài thật!

  ReplyDelete